Misyon - Vizyon

MİSYON

Bölümümüz misyonu,  bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, maliye ve uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim ve çağımızın gerektirdiği yeni gelişmekte olan benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce yazılı ve sözlü çeviri yapabilen, mesleğinin gerektirdiği dil farkındalığının yanı sıra araştırma bilincine ve etik değerlere sahip, ulusal/uluslararası çeviri alan bilgisinde yetkin, bilgili, kültürlü, donanımlı ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli çevirmenler ve Mütercim-Tercümanlık alanında çalışmalar yapacak akademisyen adayları yetiştirmektir.

Bu amaçla, öğrencilerimize yazılı ve sözlü çeviri, dilbilim, edebiyat, kültür ve eleştiri çalışmaları, akademik yazma, etkili konuşma ve iletişim gibi alanlarda sağlanan kuram ve uygulamaların yanı sıra; sosyoloji, tarih, arkeoloji, sağlık, teknoloji, uluslararası ticaret, siyaset gibi farklı alanlardan dersler ve ‘Almanca – Fransızca – Rusça’ ikinci yabancı dil seçenekleri ile, öğrencilerimizin çeviri becerilerini geliştirebilmelerini sağlayacak alan içi ve alan dışı derslerle de programımızın kapsamı genişletilmektedir.

 

VİZYON

Mütercim-Tercümanlık alanında ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmek, bu süreçte yetiştirdiğimiz kültürlerarası iletişimde ve alanında yetkin çevirmenler ve üretilen akademik çalışmalar ile hem ülkemizin hem de bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, Cuma